ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19


ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจาก โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 COVID-19

เชื้อไวรัสโคโรนา คืออะไร?

โรคติดต่อทางเดินหายใจส่งผลให้เกิดโรคปอดอักเสบ

– การติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา ติดต่อผ่านทางการไอ จาม หรือสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย

อาการของเชื้อไวรัสโคโรนา

– ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ

วิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา

1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ

2. ไม่นำมือไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่ล้างมือ

3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมหน้ากากอนามัย

4. หลีกเลี่ยงการเดินตลาดค้าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ หรือการสัมผัสสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย

5. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก หรือสัตว์ป่า

6. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

7. หลังจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงถึงประเทศไทย ให้สังเกตอาการภายใน 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจหอบเหนื่อย ให้ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์ทันที
(Visited 39 times, 1 visits today)