Tag: NemoTec3D

ผู้นำผ่าตัดขากรรไกรระดับ World Class

ธรรมชาติพื้นฐาน เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ แต่ธรรมชาติที่พระเจ้าประทานให้แต่ละคน ไม่เหมือนกัน บางคนอ้วน บางคนผอม บางคนเกิดมาแล้วหน้าตาโครงหน้าดูดีไม่ต้องแต่งเติม แต่บางคนก็มาพร้อมกับหน้าตาโครงหน้าที่แย่ต้องแก้ไข ไม่ดีเลยเลยทำให้เป็นปมด้อย และตามมาพร้อมกับคำดูถูก ติติงถึงแม้ด้วยธรรมชาติลงโทษหรือให้มาไม่เท่ากัน  แต่มนุษย์อย่างเราก็ไม่ย่อท้อ ที่จะลุกขึ้นแก้ไขด้วย

0 Shares