Vertex Clinic  ผู้นำผ่าตัดขากรรไกรระดับเวิร์ลคลาส


Vertex Clinic  ผู้นำผ่าตัดขากรรไกรระดับเวิร์ลคลาส

เวอร์เทคคลินิก ศูนย์รวมความงามที่รวมทั้งทันตกรรมผิวพรรณ และศัลยกรรมไว้ด้วยกัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดย ทพ. ดร. อมรพงษ์ วชิรมน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางด้านทันตกรรมและการปรับโครงหน้า และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พร้อมด้วยพนักงานที่ผ่านการอบรมทั้งด้านข้อมูล ความรู้ และการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่านยินดีที่ จะให้การดูแล วิเคราะห์สภาพปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำ

ประกอบไปด้วย

ศูนย์ผ่าตัดโครงหน้าและขากรรไกร

ศูนย์ศัลยกรรมและความงาม

ศูนย์รักษาเส้นผม

ศูนย์ทันตกรรม

ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญผู้ศัลยกรรมช่องปาก ใบหน้าและขากรรไกร  นอกจากนั้นยังมีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเป็นพิเศษอีกด้วย

ชั้น 33 อาคารพญาไทพลาซ่า (BTS พญาไท) ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

: 02-612-9121, 02-612-9188

Facebook : facebook.com/fanvertexclinic

Line : @vertexclinic

Email : [email protected]

 
(Visited 344 times, 1 visits today)